Projekt folderu dla Wrocławskiego Wydziału Zdrowia

Skład i opracowanie folderu do druku. Projekt wykonany został na zlecenie Wrocławskiego Urzędu Miasta.

Category

Druk